Privātuma politika

Privātuma politika un sīkdatņu lietošana. Atjaunota 28.12.2020.

1. Green Berg SIA, reģ.nr 50103886241 veic datu apstrādi saskaņā ar  Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 interneta veikalā www.fitmefitness.net

2.Green Berg SIA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 1. Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 2. Pasūtījumu piegādāšanai
 3. Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
 4. Jaunumu izsūtīšana
 5. Green Berg SIA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 6. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 7. Līguma noslēgšanai vai izpildei
 8. Datu subjekta piekrišana
 9. Green Berg SIA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 10. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Green Berg SIA” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 11. kamēr Green Berg SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 12. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 13. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Green Berg SIA mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.
  6. Green Berg SIA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
 14. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 15. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 16. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 17. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
 18. Green Berg SIA nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes fitmefitness.net lietotājs paliks anonīms.
  8. Green Berg SIA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.
 19. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties. 
 20. Likumā noteiktos gadījumos Green Berg SIA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Green Berg SIA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
 21. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Green Berg SIA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:rakstveidā, iesniedzot Green Berg SIA nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz ieva.matroze@gmail.com
 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 2. Green Berg SIA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē fitmefitness.net.
 3. Lietojot fitmefitness.net Jūs piekrītat šiem noteikumiem.